Peamised meetmed tahkete jäätmeressursside töötlemiseks prügipõletusseadmetes

2021-06-21Arendage materjali taaskasutamise protsessi: reformige ja uuendage traditsioonilist käsitööd, arendage materjalide taaskasutamise protsesse nii, et ühte tüüpi seadmete jäätmed saaksid teist tüüpi seadmete tooraineks ja prügi sorteerimisseadmete jäätmed saaksid tooraineks. kolme tüüpi seadmeid. Ja nii edasi, siis jääb vaid väike kogus jäätmeid looduskeskkonda suunata, et oleks võimalik saada kõiki majanduslikke, looduslikke keskkonna- ja sotsiaalseid hüvesid.


Töötlemistehnoloogia reformimine ja uuendused, et vähendada jäätmeid: parandada toodete kvaliteeti ja toota pika kasutuseaga seadmeid, et esemed ei muutuks kiiresti jäätmeteks. Jämedate materjalide valimine, et vähendada jäätmete tarbimist töötlemise ajal. Taimeprotseduurides parandatakse rauamaagi kvaliteeti, saab vähem lisada räbuainet ja koksi ning vähendada suure kivisöetuha tarbimist. Pärast spetsialiseeritud alade tootmist valitakse tahkete jäätmete kõrvaldamiseks jäätmete sorteerimisseadmed, väheneb söetuha sisaldus enam kui poole võrra.


Paljud piirkonnad on koostanud tahkeid jäätmeid reguleerivad eeskirjad ja keskkonnastandardid. minu riik kuulub suure rahvaarvuga riiki ja iga inimene tekitab iga päev palju olmejäätmeid. Üldised olmejäätmed suunatakse esmalt prügimäele ja seejärel prügilasse, põletatakse või kompostitakse. Nagu kõik teavad, kuuluvad olmejäätmed transportimise ja kogunemise protsessi ning orgaanilise aine lahustumine võib põhjustada omapärast lõhna. Tuules lendavad kilekotid, tahm jms toodavad valget prügi, mis põhjustab tõsist keskkonnareostust. Lisaks on olmeprügis palju tuleohtlikke materjale, mis võivad põhjustada tulekahju või plahvatuse.

 

Selline olukord näitab, et olmeprügil on suhteliselt negatiivne mõju looduskeskkonnale ja inimeste igapäevaelule. Salastatud prügi kogumine toimub olmeprügi tekkekohast ning vastavalt olmeprügi erinevale iseloomule kogutakse, ladustatakse ja veetakse prügi liigitamata. Salastatud olmejäätmeid ei kuhjata prügilasse, vaid veetakse tehasesse. See mitte ainult ei vähenda hõivatud maa hulka, vaid väldib ka prügilate või põletuspuhastite paigaldamist keskkonnakaitse ja ressursside taaskasutuse vaatenurgast. Vananenud jäätmekäitlusseadmete tähtsus on väga oluline. Üldiselt loob prügi klassifitseerimine soodsad tingimused prügi kõrvaldamise vähendamiseks ja kahjutuks ning vananenud prügikäitlusseadmete prügi klassifitseerimise eelised saavutavad head majanduslikku kasu.
  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy