Meditsiinijäätmete töötlemine

2023-09-25

Meditsiinijäätmete all mõeldakse meditsiiniasutustes (nagu haiglad, kliinikud jne) tekkivaid jäätmeid, nagu kasutuselt kõrvaldatud ravimid, süstlad, infusioonipudelid, aegunud ravimid, biomeditsiinijäätmed jne. Need jäätmed sisaldavad mitmesuguseid kahjulikke aineid, mis võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi. kahju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seetõttu on meditsiinijäätmete töötlemine väga oluline ja meditsiinijäätmete pürolüüsiahi on tõhus töötlemismeetod.

Meditsiinijäätmete pürolüüsiahjus kasutatakse kõrgtemperatuurilist pürolüüsi meetodit, et lagundada meditsiinijäätmed kahjutuks heitgaasiks, jäätmevedelikuks, gaas-tahkeks faasiks ja tuhaks. Lõppkokkuvõttes on võimalik saada kahjutuid termilisi tooteid ja tekkivat heitgaasi puhastada selliste seadmete abil nagu pihustamine ja katalüütiline oksüdatsioon. Järgnevalt on üksikasjalik sissejuhatus meditsiinijäätmete pürolüüsiahju põhikomponentide ja tööpõhimõtete kohta.

Komponendid:

Meditsiinijäätmete pürolüüsiahi koosneb peamiselt ahju korpusest, ahjust, põletist, gaasi-tahke eraldussüsteemist, tuhatöötlusseadmetest, puhastusseadmetest, juhtimissüsteemist jne. Nende hulgas on ahi ja põleti meditsiinijäätmete pürolüüsiahju põhiosad, kasutatakse jäätmete lagundamiseks ja põletamiseks. Gaas-tahke eraldussüsteemi kasutatakse tahkete ainete ja gaaside segude eraldamiseks ja töötlemiseks, gaasi puhastamiseks ja tühjendamiseks. Pärast töötlemist muudetakse tahke aine madala kütteväärtusega tuhaks, mida on lihtne transportida ja töödelda. Tuha töötlemise seadmeid kasutatakse tuha kokkupressimiseks, pakendamiseks, ladustamiseks ja töötlemiseks. Puhastusseadmed vastutavad põlemisel tekkivate heitgaaside puhastamise ja töötlemise eest, et need vastaksid heitenormidele.

Tööpõhimõte:

Meditsiinijäätmete pürolüüsiahju tööpõhimõte sarnaneb kõrgtemperatuurse pürolüüsi töötlemise tehnoloogiaga ja selle protsessi saab jagada eelkuumutamise, oksüdatsiooni ja tuhastamise etappideks. Esiteks hoitakse meditsiinijäätmeid ahjus eelsoojendamiseks ning jäätmetes olevad orgaanilised ained, nagu vesi ja õli, aurustuvad järk-järgult. Järgmisena aktiveeritakse põleti, et soojendada ahjus olevad meditsiinijäätmed kõrgele temperatuurile. Jäätmetes sisalduvad orgaanilised ained krakitakse ja oksüdeeritakse, et tekiks teatud termilised tooted. Seejärel eraldatakse tekkinud termilised tooted gaasi-tahke eraldussüsteemi kaudu ja tahked jäätmed töödeldakse madala kütteväärtusega tuhajäägiks. Suitsugaasid puhastatakse ja töödeldakse puhastusseadmete kaudu. Lõpuks juhitakse puhastatud heitgaas välja ning tuhk pressitakse kokku ja töödeldakse.

Rakenduse stsenaarium:

Meditsiinijäätmete pürolüüsiahjusid kasutatakse peamiselt haiglates ja teistes meditsiiniasutustes meditsiinijäätmete töötlemiseks ja ressursside kasutamiseks. Võrreldes traditsioonilise prügila- ja põletustöötlusega on meditsiinijäätmete pürolüüsiahjudel ohutuse ja kahjutuse omadused, mis võivad tõhusalt vähendada jäätmete põhjustatud keskkonnareostust, parandada töötlemise tõhusust ja ressursside kasutamist.

Lühidalt öeldes on meditsiinijäätmete pürolüüsiahi ohutu ja keskkonnasõbralik jäätmekäitlusseade, mis suudab meditsiinijäätmeid tõhusalt muuta korduvkasutatavaks energiaks ja millel on palju rakendusi. Siiski on kasutamise ajal vaja seadmeid ohutult kasutada ja käsitseda, järgida asjakohaseid seadusi ja eeskirju ning tagada seadme stabiilsus ja töökindlus.

Seotud lingid:https://www.incineratorsupplier.com/


  • QR