Riikliku keskkonnakaitsetööstuse ärimaht ületab 2024. aastal eeldatavasti 3 triljoni piiri

2024-04-17

Keskkonnakaitse on püsiv teema. Miks me keskendume keskkonnakaitsetööstusele?


Miks on keskkonnakaitse oluline?


Esiteks tähendab keskkonnakaitse ökoloogilist jätkusuutlikkust. Üha tõsisemate keskkonnaprobleemidega silmitsi seistes on maakera ökoloogilise tasakaalu kaitsmine tulevaste põlvkondade ellujäämise ja arengu jaoks ülioluline. Keskkonnakaitse peegeldab sotsiaalset vastutust. Ühiskonna keskkonnakaitsealase teadlikkuse kasvades on kujunenud üksmeelseks keskkonnakaitseaktsioonides osalemine ja rohelise arengu õhkkonna kujundamine.


  • 1. Riigipoliitikale orienteeritud


Riiklikud poliitikad on tugevalt toetanud keskkonnakaitsetööstust, kuulutades välja rea ​​poliitikaid ja meetmeid keskkonnakaitsetööstuse arengu toetamiseks. Need poliitikad hõlmavad fiskaaltoetusi, maksusoodustusi, rahalist toetust jne, mille eesmärk on vähendada keskkonnakaitsetööstuse tegevuskulusid, parandada selle turu konkurentsivõimet ja soodustada selle kiiret arengut.


Erifondi toetus

Erifonditoetused on riigi või vastavate osakondade või kõrgemalseisvate osakondade poolt eriotstarbeliselt või eriotstarbeliselt eraldatud vahendid.


  • 2. Tekkimas on keskkonnakaitsetööstuse maaelustrateegia

1. jaanuaril 2015 muutus riiklik poliitika ühtäkki karmimaks. Sel aastal hakkas kehtima uus keskkonnakaitseseadus, mis on tuntud kui "ajaloo kõige rangem". Selle seaduse vastuvõtmine ja rakendamine tähistab suurt muutust Hiina keskkonnakaitsepoliitikas ja tugevdab keskkonnakaitsetööstuse kasvavat ulatust, muutudes uueks liikluse ringiks sinise ookeani turul.

Muutused Hiina keskkonnakaitsetööstuse tuluskaalas aastatel 2016–2023

Jõudes 2023. aastal 2,7 triljoni jüaanini

  • 3. Keskkonnakaitseturul on laiad tulevikuväljavaated

Keskkonnakaitsetööstuse tulevikuväljavaated on väga laiad ja positiivsed. Kuna maailm pöörab üha enam tähelepanu kliimamuutustele ja keskkonnaprobleemidele, avab keskkonnakaitsetööstus paljudes aspektides olulisi arenguvõimalusi. Poliitika tasand annab tugeva tõuke. Keskkonnaprobleemidega tegelemiseks kehtestavad eri riikide valitsused rangemaid keskkonnakaitsereegleid ja -standardeid, ajendades sellega ettevõtteid ja eraisikuid pöörama rohkem tähelepanu keskkonnakaitsele ning looma soodsa keskkonna keskkonnakaitsetööstuse arenguks. Lisaks suurendab valitsus investeeringuid keskkonnakaitsetööstusesse, edendab teadus- ja arendustegevust ning seotud tehnoloogiate rakendamist ning tööstuse uuendamist.

China Environment Networki ekspertide prognoosi kohaselt on Hiina keskkonnakaitsetööstuse tuluandmed aastatel 2024–2029

4,8 triljonit jüaani 2029. aastal

  • 4. Huixini keskkonnakaitse ainulaadsed eelised


01. Unikaalne rahastamismudel

Võtta kasutusele projekti finantseerimismudel ja kasutada tagasimakse allikana projekti tulevast tulu, et vähendada ettevõtte võlariski ja varajast finantssurvet jne.


02. Hajutatud kapitali korraldamise plaan

Lähtuvalt projekti edenemisest ja rahastamisvajadusest töötame välja detailse rahastamise korraldamise plaani, mis sisaldab rahastamise suurust, finantseerimisperioodi, paindlikke tagasimaksemeetodeid jms.


03. Ühistupanga valik ja eeliste analüüs

1. Eelistatakse suuri kodumaiseid kommertspanku, millel on hea maine, rikkalikud kogemused ja professionaalsed koostöömeeskonnad.

2. Projektide rahastamise tõrgeteta edenemise tagamiseks peaksid valitud pangal olema sellised eelised nagu tugev finantsjõud, madalad finantseerimiskulud ja terviklik teenindusvõrgustik.

  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy