Pürolüüsi gaasistaja struktuursed omadused

2021-06-04

Pürolüüsi gaasistamise ahi koosneb etteandesüsteemist, pürolüüsi gaasistamissüsteemist, gaasi ringlussevõtu süsteemist, suitsugaaside puhastussüsteemist, jääkide väljalaskesüsteemist ning seire- ja kontrollisüsteemist.
1. Pürolüüsi gaasistaja etteandesüsteemi iseloomustab võime vastu võtta käibekasti prügi ja puisteprügi.
2. Pürolüüsi gaasistamissüsteemi tunnuseks on see, et pürolüüsi ahju on kavandatud segugaasi reaktsioonikamber ja sulamiskamber. Jääkjäägid tuleb enne pürolüüsiahjust väljalaskmist pärast sulatamiskambris töötlemist kõrgel temperatuuril.
3. Gaasi ringlussevõtu süsteemi iseloomustab see, et eraldatakse osa veeaurust, tõrvast, orgaanilisest happest jms pürolüüsi põlevast gaasist ja transporditakse gaasistamisreaktsiooniks pürolüüsi ahjus segatud gaasi reaktsioonikambrisse ning transporditakse põlev gaas soojusele Ahi põlemiskamber põletatakse ja osa põlevgaasist saadetakse välja.
4. Suitsugaaside puhastussüsteemist eralduv suitsugaas on pärast põleva gaasi põlemist tekkinud suitsugaas ja suitsugaas sisaldab vähem tolmu.
5. Jääkide väljalaskesüsteem on ühendatud plahvatuskindla ja osalise pürolüüsi veeauruga ning jääk juhitakse otse õue.

6. Järelevalve- ja juhtimissüsteem on kombinatsioon seirest ja toimimisest, kahest töörežiimi komplektist, automaatsest ja käsitsi.

Pyrolysis Gasifier

  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy